Ovalbana med kvällsbelysning

Magnus har anlagt en 250 meters Ovalbana som följer FIPOs tävlingsmått.
Välkomna att träna efter ö.k!
Kontakta Annica 070-436 16 33, enklast via sms.

Ovalbaneregler
* Endast träning efter ö.k och erlagd ovalbanehyra till BG 665-4420, märk med namn. Kostnad: 100kr per tillfälle/ekipage.
Kan vara fler privatryttare samtidigt på banan.
För Bäjebyare ingår ovalbanehyran!
* Vid flera ryttare samtidigt - rider samtliga i samma varv och kommer gemensamt överens om när det är lämpligt att byta varv
* Stäm av om det är OK att passera varandra och visa hänsyn
* Alla mockar efter sin häst - mockningsredskap finns bredvid gula traktorskopan vid Ovalbanan
* Elbelysningen tänds & släcks vid elskåpet bredvid närmsta hästhagen - sista ekipage släcker!
* Nedre delen av Gårdsplanen (närmast asfaltsvägen) kan även användas till framridningsyta

Parkering & Toalett
* Enkelt att hitta till Ovalbanan - gå/rid rakt över asfaltvägen till Ovalbanan som är belägen där Ni ser belysningsstolparna! Ca 100meter från gården
* Stor parkering finns mitt på Gårdsplanen (lämna yttervarvet fritt från parkerade fordon för allas framkomlighet)
* Var och en städar efter sig och sin häst 
* Bajamaja finns på utsidan av stallets högra kortsida

Medföljande besökare Ta gärna med fikakorgen
Sittplatser finns borta vid Ovalbanan och även utanför stallet

Ev medföljande hundar hålles kopplade under hela besöket hos oss

Respektera följande för att undvika smitta: Alla hästar som besöker oss ska vara fullt friska och vaccinerade mot Hästinfluensa. Det är viktigt att din häst inte varit i stall eller gått på bete, där smittsam sjukdom dig veterligen förekommer.