Ovalbana med kvällsbelysning

Magnus har anlagt en 250 meters Ovalbana som följer FIPOs tävlingsmått.

Ovalbaneregler
* Endast träning efter ö.k och erlagd ovalbanehyra till Bäjebys Swishnr 123 454 44 90, märk med namn. Kostnad: 100kr per ekipage/tillfälle
* ALLA rider med hjälm 

Kan vara fler privatryttare samtidigt på banan.
För Bäjebys hästägare ingår ovalbanehyran!
* Vid flera ryttare samtidigt - rider samtliga i samma varv och kommer gemensamt överens om när det är lämpligt att byta varv
* Stäm av om det är OK att passera varandra och visa hänsyn
* Alla mockar efter sin häst - mockningsredskap finns bredvid gula traktorskopan vid Ovalbanan
* Elbelysningen tänds & släcks vid elskåpet bredvid hästhagen som är närmast asfaltsvägen - sista ekipage släcker!
* Nedre delen av Gårdsplanen (närmast asfaltsvägen) kan även användas till framridningsyta

Parkering & Toalett
* Enkelt att hitta till Ovalbanan - gå bara rakt över asfaltvägen. 
* Stor parkering finns mitt på Gårdsplanen (lämna yttervarvet fritt från parkerade fordon för allas framkomlighet)
* Var och en städar efter sig och sin häst på gårdsplanen (ta med egna mockningsredskap)
* Bajamaja finns på utsidan av stallets högra kortsida

Medföljande besökare Ta gärna med fikakorgen
Sittplatser finns borta vid Ovalbanan och även utanför stallet

Ev medföljande hundar hålles kopplade under hela besöket hos oss

Respektera följande för att undvika smitta:
ALLA hästar som besöker oss ska vara fullt friska och vaccinerade mot Hästinfluensa.
Det är viktigt att din häst inte varit i stall eller gått på bete, där smittsam sjukdom dig veterligen förekommer.